Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 26

tel. 33 844 76 00 wew. 121

19 Lipca 2017

Ostatnie godziny na złożenie propozycji do BO.

Szanowni mieszkańcy,

przypominamy, że dziś o 15:30 kończy się
przyjmowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty popierających daną propozycję.

Formularz należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kęty. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego dotyczących jednostki pomocniczej, w której zamieszkuje.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że w razie pytań, pracownicy UG Kęty służą pomocą.
27 Czerwca 2017

Zapraszamy do składania propozycji zadań.

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, iż pomocy w przygotowaniu formularza zgłoszeniowego
zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018
udzielają pracownicy właściwych merytorycznie Wydziałów Urzędu Gminy Kęty.

Termin składania propozycji upłynie w dniu 19 lipca.

Wszystkie niezbędne informacje możecie Państwo uzyskać
pod numerem telefonu tel. 33 844 76 00 wew. 121
(lub pod adresem sekretarz@kety.pl)
W razie pytań prosimy o kontakt.

21 Czerwca 2017

Już od dziś czekamy na propozycje zadań.

 

Szanowni mieszkańcy,

już od dziś rozpoczyna się składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok.

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym

wraz z dołączoną listą z podpisami
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty
popierających daną propozycję.

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego
dotyczących jednostki pomocniczej, w której zamieszkuje.

Zgłaszanie propozycji zadań potrwa
od dziś do 19 lipca do godziny 15:30.
Formularz należy złożyć na dzienniku podawczym
Urzędu Gminy Kęty.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

 

13 Czerwca 2017

Budżet obywatelski 2018.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy budżet obywatelski edycja 2018.
Składanie przez mieszkańców propozycji zadań będzie możliwe już
od 21 czerwca i potrwa do 19 lipca do godziny 15:30.
Po tym terminie nastąpi analiza formalnych możliwości realizacji zadań zgłoszonych, której dokonają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty.
Do głosowania nad zadaniami, które tę analizę przejdą pozytywnie, będziemy Państwa zapraszać pomiędzy 5 a 19 października 2017r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
pod numerem telefonu 33 844 76 00 wew. 121
lub sekretarz@kety.pl

Serdecznie zapraszamy.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty

Formularz zgłoszeniowy [plik DOCX]