Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 26

tel. 33 844 76 00 wew. 121

24 Lipca 2017

Ile propozycji wpłynęło?

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy,
że w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok
zostało złożonych 31 formularzy propozycji zadań
do realizacji w dzielnicach i sołectwach w następującym podziale:

  1. Dzielnica Nowe Miasto - 4,
  2. Dzielnica Stare Miasto - 6,
  3. Dzielnica Podlesie -3,
  4. Sołectwo Bielany – 4,
  5. Sołectwo Bulowice – 4,
  6. Sołectwo Łęki – 2,
  7. Sołectwo Malec – 1,
  8. Sołectwo Nowa Wieś – 4,
  9. Sołectwo Witkowice – 3.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom,
którzy stworzyli propozycje zadań.
Informujemy, że w chwili obecnej, na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 128/2017/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok, trwa analiza możliwości realizacji zadań.

O wynikach analizy będziecie Państwo informowani.

DZIĘKUJEMY.